NO. 49 - BUBBLES

Bublina je něco pomíjivého. Objeví se a za chvíli zmizí. A to obyčejně ve chvíli, kdy už má odpracováno a vše, co měla učinit, již odpracovala. Fotografie přináší ale moment zastavení, kdy pohledem na něžnou krásu objevujeme nevídané a zajímavé tvary jindy dějově nepostřehnutelné.