NO. 44 - RECYCLING

Recyklace stále začíná a nikdy nekončí. Čas od času zůstává divák v němém úžasu nad reportážními záběry z likvidace odpadů. Nic ale nenahradí vlastní zkušenost. Když zůstanete jako ostrov v bouři v tunách navezených plastů, jako by se všechny příběhy jednotlivých předmětů sešly na jednom místě. Přeměna na nově vzniklé předměty je potom vysvobozením.